Teljesítmény nyilatkozatok

A hőszigetelés szakértője

Teljes hőszigetelő rendszer:

Polisztirol temékek:

Kőzetgyapot termékek:

Hőszigetelő ragasztók:

Csemperagasztó:

Habarcsok, gipszek, glettek:

Alapozók:

Homlokzati vakolatok:

Lábazati vakolat:

Kültéri festék:

Beltéri festékek:

Kiegészítők:

Részlet a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE

(2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

2. cikk Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. építési termék:
bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét…”

    A beltéri festékek és a THR kiegészítők a fentiek alapján nem Teljesítmény nyilatkozat köteles termékek.

A PDF fájlok megnyitásához szükséges az Adobe Acrobat Reader program telepítése.